Enhet for fred

 

Den russiske Dumaen og mange andre oppfordrer til ”Enhet for fred”

 

av Jeremy Brecher 20/3 2003

 

USA lanserer forhindrende angrep mot FNs generalforsamling

 

Over hele verden foreslår regjeringer og grupper i samfunnet å bringe det USA-ledete angrepet mot Irak inn for FNs generalforsamling i henhold til en prosedyre kalt ”Enhet for fred”. USA er så bekymret at de har lansert et forhindrende angrep gjennom et brev til alle land i verden, et brev som ”krever” at de unnlater å komme med ”krav om å innkalle Generalforsamlingen til en krisesesjon.”

 

Her er en rapport om USAs anstrengelser for å blokkere ”Enhet for fred”, og deretter rapporter fra mange land om anstrengelsene for å samle FNs Generalforsamling til å protestere mot USAs aggresjon mot Irak

 

USAs forhindrende angrep mot en ny sesjon for FNs Generalforsamling

 

Den chilenske avisen La Tercera melder at deres ambassade i Washington mottok et brev fra USA, teknisk kalt et ”non paper”, som ”krever” at de ”retter oppmerksomheten mot de virkelige utfordringene som venter, og å unngå provoserende skritt innen Sikkerhetsrådet, slik som fordømmende resolusjoner eller oppfordringer til å kalle sammen Generalforsamlingen. Slike skritt vil ikke forandre veien vi har slått inn på, men vil øke spenningene, gjøre avstander større og vil kunne framkalle mer skade for FN og Sikkerhetsrådet.”

 

Den amerikanske ambassadøren i Chile, Brownsfield, bekreftet at brevet var sendt, og sa at det var i håp om å ”unngå flere diplomatiske problemer.” Han sa at det var sendt til alle land i verden.

 

Selv om ambassadør Brownsfield har sagt at Chiles standpunkt til resolusjonen i Sikkerhetsrådet ikke vil påvirke frihandelsavtalen, har han offentlig kritisert Chiles forslag i sluttfasen om å gi Irak mer tid til å avvæpne. . La Tercera sier at han etter pressekonferansen sa til enkelte journalister som spurte om det ville komme represalier mot Chile i framtiden om landet ikke støttet USA: ”Jeg verken forkaster eller godtar noe. Framtiden utfolder seg slik den utfolder seg.”

 

I Barbados sa diplomatiske kilder at USAs utenriksdepartement hadde sendt en hastenote til regionens regjeringer med understrekning av at USA ville betrakte regionens deltakelse i et slikt møte som ”en fiendtlig handling mot dets nasjonale interesser.” I Jamaica bekreftet embetsmenn i Utenriksdepartementet at den amerikanske ambassaden i Kingston muntlig hadde gitt beskjed fra Washington at Bush-administrasjonen helst så at Jamaica holdt seg borte om Generalforsamlingen faktisk blir kalt sammen. ”Jeg forstår det slik at vi ble kontaktet av den amerikanske ambassaden som ba oss unnlate å gi støtte i forbindelse med det de antar kan bli et møte i Generalforsamlingen” sa statssekretær i UD, Delano Franklyn, til Jamaica Observer.

 

Den russiske Dumaen og mange andre  oppfordrer FN til ”Enhet for fred”

 

FN

 

Diplomater sa til CNN at ”medlemmer av gruppen av FNs alliansefrie land – underutviklede land som utgjør mer enn to tredeler av FN – hadde diskutert innkalling til en nødssesjon i Generalforsamlingen i henhold til ”Enhet for fred”-resolusjonen.”

 

Russland

Statsdumaen, underhuset i det russiske parlamentet, vedtok med 226 mot 101 stemmer en resolusjon som oppfordret den russiske presidenten til å arbeide for en nødssesjon i FNs Generalforsamling ”på grunn av militæraksjonen USA og Storbritannia har startet mot Irak.” Det meldes at overhuset inntar samme standpunkt.

 

Formannen i Utenrikskomiteen i føderasjonsrådet, Mikhail Margelov ”sa at det er nødvendig å sammenkalle til en nødssesjon i FNs Generalforsamling.” Leder for Forsvars- og sikkerhets-komiteen, Viktor Ozerov uttrykte frykt for ”en eksplosjon i den muslimske verden, og dette vil føre til at internasjonale terrorister trapper opp virksomheten.” Første viseformann i Industrikomiteen, Sergei Shatirov, sa at Generalforsamlingen burde ta i betraktning trusselen om en alvorlig økologisk katastrofe som kan ”påvirke land, luft og vann”, knyttet til branner i oljelagre og oljebrønner, og som godt kan påvirke atmosfæren i Russland.

 

Malaysia

Den nåværende lederen for gruppen av de 116 alliansefrie landene, fordømte et USA-ledet angrep på Irak som ”en ulovlig aggresjonshandling”. Fungerende statsminister sa at Malaysia, som leder for gruppen av alliansefrie land, ”vil konsultere medlemslandene i gruppen om hva som er riktig å gjøre.”

 

Indonesia 

Den indonesiske presidenten Megawati Soekarnoputri ba Sikkerhetsrådet om å avholde et hastemøte for å oppfordre USA og dets allierte til å stoppe krigen. Om det ikke var mulig bør Generalforsamlingen møtes for å diskutere situasjonen, sa Megawati etter et spesialmøte i regjeringen.”

 

Brasil

Den brasilianske presidenten Luiz Inacio Lula da Silva har ”snakket med regionale og internasjonale ledere – blant dem generalsekretær i FN Kofi Annan – om muligheten for å kalle de statslederne som er mot en krig til møte i Generalforsamlingen for å diskutere alternativer til en væpnet konflikt.”

 

Australia

Lederen for demokratene i det australske parlamentet, senator Andrew Bartlett, oppfordret regjeringer til å bruke resolusjon 377 (Enhet for fred) for å bringe krigen i Irak inn fro FNs Generalforsamling. ”Generalforsamlingen kunne beordre at inspektørene skulle få lov til å gjøre ferdig inspeksjonene sine. En overveldende stemmegivning fra verdens nasjoner mot krig kunne øke presset på USA, Storbritannia og Australia til å vurdere på nytt.”

 

Pakistan

Ved et seminar i Islamabad tilrådde deltakere, blant dem en tidligere Luftforsvarssjef og en tidligere generalsekretær for utenrikssaker, at ”Saken burde bringes inn for FNs Generalforsamling, og krigen bør kunne unngås ved å oppnå to tredels flertall i Generalforsamlingen.”

 

Vatikanet

Erkebiskop Renato Martino, som leder Vatikanets råd for rettferdighet og fred, og som i seksten år har vært Vatikanets representant i FN, sa at FNs Generalforsamling burde holde en nødssesjon for alle medlemmer. ”I så fall kan alle land tale og stemme, og hele verdenssamfunnet kunne vise seg sitt ansvar bevisst.”

 

Storbritannia

Den britiske fredsorganisasjonen CND uttalte: ”FNs autoritet er ødelagt. CND oppfordrer FN til å gjenopprette sin egen troverdighet ved å bruke resolusjonen om Enhet for fred og innkalle til en full Generalforsamling i FN og reise tvil om krigen.”

 

Kvinner

Tusener av kvinner fra kvinneorganisasjoner i mer enn 35 land demonstrerte i New Delhi med krav om at ”FNs medlemsstater bruker sin makt til å sette i verk nødvergebeslutningen i resolusjon 377, og sammenkalle Generalforsamlingen for å stoppe bombingen og unngå en katastrofe.” Kvinner fra Syria, Russland, Kina, Sverige, Frankrike, Canada og Tyrkia var blant dem som deltok.

 

Greenpeace

Flaggskipet til Greenpeace, Rainbow Warrior, hindret USAs marinefartøy Cape Horn i å levere våpen til krigen mot Irak. ”Greenpeace oppfordrer alle medlemmer av FN til å hindre Spania, Storbritannia og USA i å underminere FN-charteret ved å føre en ulovlig krig mot Irak. Greenpeace sa at alle 191 medlemsland i FN burde bruke FN-resolusjon 377, kjent som ”Enhet for fred” til å innkalle til en nødssesjon.” I Japan har Greenpeaceavdelingen oppfordret regjeringen til å fremme resolusjonen om ”Enhet for fred”. I Washington DC har Greenpeace-demonstranter oppfordret til å ta i bruk ”Enhet for fred”-resolusjonen.

 

_____________________________

Oversatt av Helge Hasselgreen