Støtt soldatene våre

 

Av Michael Albert 17.mars 2003

 

Om krigen kommer, til tross for den historiske, seige, omfattende opposisjonen som nå raser over hele planeten, vil den usamerikanske regjeringen triumferende erklære at alle som ikke er en forræder må samle seg til støtte for Washington for ”å støtte soldatene våre”. Motstanderne av krigen kan velge mellom mange mulig svar.

 

Vi kan peke på at troppene våre i Irak knapt nok er i fare i det hele tatt, fordi de angriper en tienderangs motstander som ikke har noen avgjørende midler til forsvar av Irak, langt mindre å angripe verdens eneste supermakt.

 

Vi kunne peke på at selv om kanskje noen hundre usamerikanske soldater vi dø i denne krigen, vil langt mer enn 50 000 innbyggere i USA dø de neste tolv månedene som følge av arbeidsulykker og yrkessykdommer og bilulykker (for ikke å nevne virkningen av forurensning og farlige produkter). Så kunne vi spørre hvorfor denne massive årlige forbannelsen over vår befolkning, rundt 15 ganger så ødeleggende som 11. september, ikke framkaller en krig mot konsernenes profittsøkende krenkelse av sine ansattes og forbrukernes helse og sikkerhet.

 

Eller vi kunne peke på at livet til usamerikanske soldater ikke i større grad fortjener vår medlevende støtte enn livet til irakere, og at vi ikke drepte Hussein en million ganger med våre tiårige sanksjoner, men vi drepte en million irakere, en for en, i stedet ­ samtidig som Hussein ble styrket for hvert lik som ble lagt i likhaugen.

 

Og selvsagt kunne vi forklart hvordan det å slippe løs en kampanje for å ”sjokkere og skremme” et land er urettferdig og umoralsk, hvordan det utgjør stjerneeksempelet på den terrorismen vi sier vi er imot.

 

Men personlig tror jeg kanskje at en annen tilnærming kan være vel så effektiv. Så om krigen kommer, akter jeg å svare på kravet om å støtte våre soldater ved å si at ja, også jeg ’støtter våre soldater’.

 

Jeg vil svare at jeg støtter våre soldater i ikke å måtte drepe mennesker i Irak.

 

Jeg støtter våre soldater i ikke å bli beordret til å angripe forsvarsløse mennesker, byer, gårder og infrastrukturelle livsårer som gir livsgrunnlag for et helt lands innbyggere.

 

Jeg støtter våre soldater i ikke å måtte utføre ordrer fra Øverstkommanderende George Bush, for så å måtte leve resten av livet i undring over hvorfor de adlød en slik barbarisk narr i stedet for å motsette seg hans illegitime, umoralske autoritet.

 

Og av samme grunn støtter jeg at paven og Dalai Lama drar til Irak i stedet for våre soldater, som menneskelige skjold, og også for å hjelpe de irakerne som alt har lidd under både våre sanksjoner og bomber, og volden til Hussein, som, selvsagt, tidligere var mottaker av usamerikansk militærhjelp og til og med fikk råd av oss til sine forferdelige gjerninger.

 

Ja, jeg støtter alle rabbier og prester og andre moralske ledere i å dra til Irak som menneskelige skjold ­ og alle tidligere nobelprisvinnere ­ ja, samtlige vinnere av alle betydningfulle fredspriser og humanitære priser, og statsoverhoder for den del.

 

Jeg støtter våre soldater i ikke å dø i Irak, billedlig eller bokstavelig, fysisk eller psykisk. Jeg støtter våre soldater i å komme hjem uten å være nedbrutt, i å beholde sin humanitet og sin medlevelse, noe som er viktig for å oppleve solidaritet med dem som møter tyrannisk atferd utenlands, eller her hjemme i USA med sine 3 millioner tyranniserte fattige.

 

Jeg støtter våre tropper i å komme hjem med sinn som trakter etter å forstå hva som er galt med krig for et imperium, hva som er galt med krig for å utslette folkeretten, hva som er galt med krig for å kontrollere oljen og å bruke den som våpen mot allierte så vel som fiender, hva som er galt med krig for profitt, hva som er galt med krig for å skremme hele nasjoner og kontinenter, hva som er galt med krig for å underlegge seg en planet, og endog for å prøve ut og vise fram krigens verktøy.

 

Hva gjør det med ens sinn og sjel å delta som soldat i en krig der fienden er forsvarsløs, der ens egne lederes motiver er onde, og der ens egen innflytelse over begivenhetene er ikkeeksisterende?

 

Jeg støtter våre soldater i å nekte å drepe på vegne av politikere og profitører. Jeg støtter våre soldater i å gjøre opprør mot ordrer, ikke å adlyde dem. Jeg støtter våre soldater i å forkaste politiske grunner. Og jeg støtter våre soldater i å komme hjem der det virkelige slaget står.

 

Vi må kjempe for på nytt å tilføre vårt samfunn forhåpninger om rettferdighet og likhet, om respekt for mangfold, solidaritet og egenkontroll.

 

Vi må kjempe for å eliminere det private eierskapets svøpe, som gjør et fåtall like rike som hele lands befolkninger, og som gjør mange mennesker fattigere enn profitørenes yndlinger.

 

Vi må kjempe for helt og holdent å utrydde rasisme og sexisme som fornedrer store lag av befolkningen, for fri seksualitet og kultur, for fri skaperevne, og for et bærekraftig miljø.

 

Bush beordrer oss til å bombe Irak fordi Irak kan ha bomber. han beordrer oss til å bombe Irak fordi Irak undertrykker friheter. Han beordrer oss til å bombe Irak fordi Irak kanskje støtter terrorisme.

 

Hva bør vi gjøre med det landet som har overlegent flest bomber i hele verden, og som bruker dem i størst grad ­ og som skamløst skryter av det?

 

Hva bør vi gjøre med det landet som akkurat nå undertrykker friheter utenlands, og innretter seg på å gjøre det samme innenlands, med en faretruende økende intensitet ­ og som skamløst skryter av det?

 

Og hva bør vi gjøre med det landet som mest aggressivt produserer terrorisme ­ både terrorisme rettet mot andre, men også terrorisme som vil bli rettet mot oss som svar ­ og som skamløst skryter av det?

 

Hva bør vi gjøre med USA? Vi bør temme dets krigerske atferd, endre regimet, og grunnleggende revolusjonere dets sentra for rikdom og makt.

 

Støtt soldatene våre, hent dem hjem.

Støtt soldatene våre, gi dem husly.

Støtt soldatene våre, gi dem et helsestell.

Støtt soldatene våre, gi dem samfunnsmessig verdifullt arbeid.

 

Gjør militærbaser om til industrisentra for produksjon av billige hus, skoler, sykehus, dagsentre, jernbaner, parker i bykjernene, og andre samfunnsmessige og offentlige goder som kan berike livet, ikke utrydde det.

 

Støtt soldatene våre, og en vakker dag vil de slutte seg til kampen for ubegrenset rettferdighet for alle.

Støtt soldatene våre.

 

__________________________________________

Oversatt av Helge Hasselgreen

Trykt med tillatelse fra ZNet, www.zmag.org